Σπίτι > Γνώση της βιομηχανίας > Περιεχόμενο

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τους ελεγκτές LED

Jul 15, 2016

Με το και βελτίωση τα τελευταία χρόνια, οι ελεγκτές LED ανέπτυξε περισσότερες εξαιρετική τεχνολογία στο σύστημα και πιο ευέλικτη ελέγχου σε λειτουργία. Εν τω μεταξύ, το πεδίο εφαρμογής είναι ευρύτερο. Εδώ είναι μερικά σημεία θα πρέπει να κατακτηθεί κατά τη χρήση LED ελεγκτές.

Πρώτον, ο ελεγκτής που αγοράσατε θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την κατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να επιφυλάσσουν το ρεύμα και η τάση των ελεγκτών με την κατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας. Το σύστημα θα είναι ασταθής κατά τη διάρκεια εργασιών τελειοποίησης εάν η ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορεί να επιβεβαιώσει με τις απαιτήσεις, η οποία θα οδηγήσει σε δυσλειτουργία.

Δεύτερον, είναι μια καλύτερη επιλογή για τον έλεγχο του φωτισμού όταν εφαρμόζονται οι ελεγκτές LED. Αυτό το είδος της εφαρμογής πρέπει να εγκαταστήσετε στη σωστή τοποθεσία και κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, η λειτουργία του ελεγκτή θα άκαμπτη λόγω τόπου εσφαλμένη εγκατάσταση.

Τρίτον, η προδιαγραφή πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με και την απόδοση του κάθε κουμπιού πρέπει να mastering πριν από τη λειτουργία του χειριστηρίου.

Τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, αυτού του είδους η εφαρμογή χρειάζεται τη διατήρηση και την εκκαθάριση σταθερό την περίοδο σύμφωνα με το εργασιακό περιβάλλον και συνθήκες χρήσης.