Σπίτι > Γνώση της βιομηχανίας > Περιεχόμενο

Ξεχωριστή αισθητήρες, ευφυή τάση

May 07, 2015

Η σύνδεση γέφυρα δεν αισθητήρων ως τον άνθρωπο και ευφυείς συσκευές, την ανάπτυξη του Ίντερνετ των πραγμάτων είναι ακαδημαϊκή. Ως μια έξυπνη συσκευή "αντίληψη κέντρα" αισθητήρες για την ταχεία ανάπτυξη του wearable συσκευή διαδραμάτισε καίριο ρόλο. Ως μια νέα βιομηχανία, επί του παρόντος wearable συσκευή χρησιμοποιείται κυρίως για την παρακολούθηση του χρήστη κίνημα, παρακολουθεί τα δεδομένα των χρηστών υγείας, συλλογής τέτοιων στοιχείων γίνεται από τον αισθητήρα. Ωστόσο, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, απλή αισθητήρες για τη συγκέντρωση πληροφοριών δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί ζήτηση στην αγορά, και το συνδυασμό του μικροελεγκτή (MCU), με μια ποικιλία λειτουργιών του ένα chip της ολοκληρωμένης έξυπνος αισθητήρας που να γίνει μια συσκευή φορετά "αγαπημένη". Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αισθητήρες, έξυπνος αισθητήρας έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένας συνδυασμός ανίχνευσης, κρίση και επεξεργασίας δυνατότητες πληροφοριών. Αυτοδιάγνωση και μόνος-βαθμολόγηση λειτουργία, για παράδειγμα, οι αποφάσεις και λειτουργίες επεξεργασίας, να τροποποιεί σας μετρήσεις, σφάλμα αποζημίωση, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια και πολυ-αισθητήρα πολλαπλών παραμέτρων μπορεί να μετρηθεί.