Σπίτι > Γνώση της βιομηχανίας > Περιεχόμενο

Βρόχο απομακρυσμένη έξυπνη λύση ελέγχου και διαχείρισης

May 07, 2015

Το σύστημα είναι επεκτάσιμη πολλαπλών καναλιών εισόδου/εξόδου, στερεά γραμμή μια πλήρη βρόχο απομακρυσμένου ελέγχου και λειτουργίες διαχείρισης?

Πολλαπλών καναλιών Εναλλασσομένου επαφέα εναλλαγής ελέγχου?

Πολλαπλών καναλιών ρεύμα, τάση, ισχύος, συντελεστής ισχύος και ενέργειας κατανάλωση δοκιμές, μπορεί να πραγματοποιήσει απομακρυσμένο αυτόματη ηχομέτρου?

Εξολοθρευτής ελέγχου μπορεί να πραγματοποιηθεί?

Αισθητήρες φωτός ελέγχου μπορεί να πραγματοποιηθεί?

Δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης εγχειρίδιο ή προγραμματισμένο αυτόματο έλεγχο και διαχείριση των

Ανοικτό κουτί έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί, πραγματοποίηση ασφαλείας προειδοποίηση?

Που χρησιμοποιούνται ευρέως σε φωτισμό των οδών, κατοικημένος φωτισμός, μεγάλο εσωτερικό φωτισμό καθώς και κυκλώματα φωτισμού όπως φωτισμού απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης?

Συμβατό σύστημα με μοναδικός φανός σύστημα ελέγχου του προγράμματος, τη στιγμή της αναβάθμισης για το σύστημα ελέγχου μοναδικός φανός δεν απαιτεί μια πρόσθετη συσκευή για εύκολο σύστημα αναβάθμιση και αποφεύγοντας την επανάληψη των πόρων.