Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Όταν χρησιμοποιώντας μια σταθερή τάση ισχύος προμήθειας για LED λαμπτήρα ομάδα τι είδος του ζητήσω;

May 07, 2015

Σταθερή τάση την έξοδο του τάσης πρέπει να ταιριάζει με την τάση λειτουργίας της ομάδας λάμπα LED, όπως: σταθερή τάση τροφοδοτικό με τάση εξόδου 12V, LED φως ομάδα λειτουργούσα τάση του κάθε κλάδου πρέπει να είναι επίσης 12V, LED σειρά ενοτήτων στη μέγιστη παραγωγή τρέχουσα σειρά αυξάνοντας ή μειώνοντας. Λόγω της τάσης LED-κράτος πτώση σφάλμα, κάθε υποκατάστημα της πτώσης πίεσης θα είναι προκατειλημμένη, κάθε τρέχουσα κλάδο δεν είναι το ίδιο, κάθε κλάδος πρέπει να είναι συνεχόμενα διαχωριστική αντιστάσεις ή μέτρα περιορισμού.