Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Γιατί την ίδια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με λαμπτήρες του την ίδια δύναμη Κύπελλο (ίνα βολφραμίου) δεν ανάβει;

May 07, 2015

Φανός Κύπελλο κάτω από κρύο αντίσταση είναι πολύ μικρή, φως Κύπελλο στην εκτιμημένη τάση εφαρμόζεται, στιγμές πριν από το φωτισμό χρειάζεται πολλή ξεκινώντας τρέχουσα. Όταν ο φανός ανάβει μετά θερμοκρασία αυξάνει, αυξάνει την αντίσταση σημαντικά, ρεύμα κάτω Κύπελλο καλό ρεύμα. Λόγω προϊόντα μας με την τρέχουσα περιοριστή λειτουργία προστασίας, την πραγματική τρέχουσα υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ τρέχουσα προστασία χαρακτηριστικό θα εμφανιστεί. Έτσι τις στιγμές πριν από το λαμπτήρα Κύπελλο φως ρευστότητας τρέχουσα υπερβαίνει την ονομαστική ισχύς του τροφοδοτικού είναι αναμμένο μπροστά από το Κύπελλο η ισχύς εξόδου του τροφοδοτικού), το τροφοδοτικό δεν ανάβει λάμπα προστατεύεται.