Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Γιατί σβήνετε κεντρικών αγωγών LED φώτα και εμφανίζονται ΔΗΜ περιφερική όραση;

May 07, 2015

Γιατί οι διακόπτες ελέγχουν τη μηδέν-γραμμή διανομής κουτί όταν σβήσει μετά από τη μηδενική γραμμή, FireWire τρέχουσα πέρασμα σχηματίζεται κόκκινος ηλεκτρική τρέχουσα τηλεπισκόπησης κύκλωμα, το τροφοδοτικό τάσης στην ενότητα εξόδου LED ισχύος προμήθειας είναι λίγο αδύναμη, τόσο αδύναμη περιφερική όραση.


Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να την δύναμη μηδέν γραμμή και ελέγχου μεταγωγής και FireWire, αν καμία από τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να είναι το ηλεκτρικό δίκτυο γραμμή διακόπτη ελέγχου.